En tsunami (også kalt flodbølger) er et japansk ord som betyr "bølger i havn". Tsunamier skyldes som regel jordskjelv på havbunnen. Bølgene forplanter seg over store havstrekninger med en hastighet på opptil 700-800 km i timen. Bølgene bryter i nærheten av land, og reiser seg til en vegg av vann som kan bli opptil 30m.


karachitsunmai.jpg