En dal med bratte, parallelle sider, samt at den er jevnbred. Dalen har som oftest flat bunn. U-dalen er utformet ved erosjon av en strømmende isbree. Navnet kommer fra at dalen kan ha en profil som minner om bokstaven U. Eksempler på U-daler er Hemsedal, Gudbrandsdalen og Sognefjorden som er en druknet dal. U-dalene i Norge stammer fra isbreenes framrykk og tilbaketrekning i nedisingsperiodene i kvartærtida som startet for ca. to millioner år siden og varte fram til ca. 6500 f.kr.
last ned.jpg