Vidde.
Vidde angir et åpent fjellområde, som generelt ligger høyere enn tregrensen og har begrenset vekst av trær.

external image vidde.jpg