En drumline er en strømlinjeformet ("sigarformet") rygg som består av morenemateriale, og som ble dannet ved bunnen av breen. Lengdretningen på en drumlin tilsvarer den retningen isbreen beveget seg.

Dette er det teorestiske bildet av hvordan en drumlin blir dannet og formet.
external image drum.jpg