Erosjon er nedtæring eller slitasje på landoverflaten ved at rennende vann, isbreer, vind eller bølger sliter løs og frakter bort materiale.
erosjon_romsaas.jpg
http://nordby.wikispaces.com/erosjon