Frostsprenging er mekaniske forvitninger som oppstår ved at vann fryser i sprekker og hulrom i berget.
Sprengkraften er vannet som utvider seg med 9%
når det går over fra vann og fryser til is.

Steiner som løsner ved frostsprenging i bratte skråninger faller ned og samler seg i bunnen av skråningen og det er på denne måten at steinmurer blir laget.


frostsprenging.png