Ein hengende dal er ein U-formet sidedal som er mindre djup enn hoveddalen. Den munner ut oppe i dalsida i hoveddalen, derav betegnelsen hengende. For i sidedalane var isstrømmen fra isbreen mindre enn i hoveddalane, og sidedalane vart derfor ikkje gravd like djupe som hoveddalane.

Hengende dal
Hengende dal