Juniormagasinet - et samarbeid mellom norsk og geografi

Elevene i 1STD har skrevet nyhetsartikler om vær og klima for det fiktive Juniormagasinet. Magasinets målgruppe er nysgjerrige barn og unge mellom 9 og 15 år, elevenes oppgave var å forklare ulike vær- og klimafenomen på en best mulig måte ...
Les Juniormagasinet her!

Prøve kap 4 og 6 -> torsdag 6. mars

Prøva for kapittel 4 (vær og klima) og 6 (ressurser og næringsliv i Norge) er utarbeidet fra deres egne oppgaver i temaene. Det blir en to-timersprøve med flervalgsoppgaver og åpne spørsmål.

Oppgavene blir hentet fra spørsmålene i disse dokumentene:
  • Kapittel 4 -> Vær og klima (hentes fra deres fagartikler i Juniormagasinet)
  • Kapittel 6 -< Ressurser og næringsliv i Norge (hentes fra gruppearbeidet)

Bruk god tid og jobb deg gjennom oppgavene. Samarbeid gjerne med noen klassekamerater, slik at dere kan diskutere dere frem til riktige svar.

Geografilekser kapittel 4

Legg inn løsning eller ordforklaringene ved siden av navnet ditt. Bruk bilder, film osv - men husk å ta en titt på bruksanvisningen slik at du gjør det på riktig måte ...

Leksene skal være ferdige til torsdag 30. januar. Det gis anmerkninger til de som ikke har levert.

Fyll inn datoen du har gjort leksene, så ser vi at de er gjort.
Elev
Arbeidsoppgaver/Ordforklaringer
Dato fullført
Lynette Aglen
Vind, fralandsvind, pålandsvind
30.01.14
Bear w/ the Hair
Skyer, nedbør

Anette Brøto
Termohaline strømmer, boreal barskog
23.01.2014
Ingvild G Bækken
Høytrykk, lavtrykk
23.01.2014
Eirik N Dreier
Orografisk nedbør, konvektiv nedbør
27.01
Jonas SjØng Forfot
Beaufortsskala, klimasoner
29.01
Lars Glenna Grostølen
Corioliseffekten, drivhuseffekt

Iver G Kolhus
Klimaendringer, atmosfæren

Maren Kolhus
Ozonlag
23.01.2014
Kari Medhus
Orkan (og tropisk orkan)
29.01.2014
Katrine Eliassen Mikkelsen
Storm (og tropisk storm)
24.01.2014
Per Henning H tullevold
Syklon (og tropisk syklon)
23.01.2014
Ingrid Lovise T Rukke
Monsun (både sommer- og vintermonsun)

Oline Gauteplass Rygg
Ekstremvær, frontnedbør
23.01.2014
Oda Marie Rosell
Vær, klima
23.01.2014
Knut Skæcpkvnæ
Okklusjon, klimaendringer
23.01.2014
Viljar S Stave
Oppgave 1-5
23.01.2014
Hobin Sung
Oppgave 6-10
23.01.2014
Silje Marie Søgnen
Oppgave 11-15
23.01.2014
Ingrid J Thorset
Oppgave 16-20

Helgrim Utedass
Oppgave 21-24
23.01.2014
Jesper Tar je
Oppgave 25-28

Vilde Fossum Walaker
Finn minimum fire nyhetsartikler om vær og klima, legg inn lenke her.
23.01.2014
Eivind Øen
Finn minimum fire nyhetsartikler om vær og klima, legg inn lenke her
27.01.2014
Adrian ås e rud
Finn minimum fire filmer om vær og klima, legg inn lenker her.Geografilekser kapittel 3

Fint om noen tar seg tid til å fylle inn svarene for de som ikke har gjort leksene sine. Husk at dette er informasjon vi alle kan ha glede av :-)

Elev
Arbeidsoppgaver/Ordforklaringer
Dato fullført
Lynette Aglen
Kap 3, 1-5
25.11
Sandra A T Andersen
Kap 3, 6-10
21.11.
Bjørn Bakkan Fjellheim
Kap 3, 11-15

Anette Brøto
Kap 3, 16-20
21.11
Ingvild Gullingsrud Bækken
Kap 3, 21-25
20.11
Eirik Nestfossen Dreier
Kap 3, 26-30
25.11
Jonas Sjong Forfot
Kap 3. 31-35
26.11
Lars Glenna Grostølen
Kap 3, 36-40

Iver G Kolhus
Kap 3, 41-45

Maren Kolhus
Kap 3, 46-50
14.11
Kari Medhus
Forvitring, kjemisk forvitring, mekanisk forvitring
25.11
Katrine Eliassen MIkkelsen
Isbre, næringsområde, likevektslinja
25.11
Per Henning H Møllevold
Morene, endemorene, ra-morene, sidemorene, midtmorene, bunnmorene
20.11
Ingrid Lovise T Rukke
Istid, mellomistid, innlandsis, paleisk overflate

Oline Gauteplass Rygg
Kvikkleire, morenejord, jordsmonn, jordarter
21.11
Oda Marie Rosell
Fjord, delta, elvevifte, meander(sving)
28.11. 2013
Knut Skrindo
Solsprenging, frostsprenging, massebevegelse, kvartær
26.11
Viljar S Stave
Jordsig, permafrost, hengende dal, strandflate
25.11
Hobin Sung
Elvegjel, Canyon, V-dal, U-dal, Ytre krefter
14.11.
Silje Marie Søgnen
Marin grense, nedtæring av landskapet, erosjon, jorderosjon
21.11
Ingrid Johansson Thorset
Elvesletter, brebevegelse, breerosjon
27.11
Halgrim Tove Gjørmeplass
Morenemateriale, Den lille istid, alpint landskap, bredemt sjø
14.11
Jesper Taaje
Husmannslinja, eske, dødisgrop, fjordsjø
27.11
Vilde Fossum Walaker
Tertiær, naturlandskap, kulturlandskap, bølgeerosjon
21.11
Eivind Øen
Drumliner, spylerenner, isranddelta, skuringsstriper
26.11
Adrian Aaserud
Brekalving, Jutulhogget, Vidde, Plastisk is
21.11