Jord og stein som ligger i skråninger, kan komme i bevegelse på grunn av tyngdekraften.
Når Stein og jord siger, glir eller faller bare i kraft av sin egen tyngde.

massebevegelse.png