Permafrost er et begrep som vi bruker når det er frost i bakken hele året. Bare det øverste laget på ca. en meter tiner i løpet av sommeren. 26% av alle landområdet på jorda har frossen grunn hele året igjennom. De største områdene med permafrost finner vi i Sibir i Russland, i Alaska i USA og i de nordlige delene av Canada.