Skuringsstriper er slipte spor i et svaberg, skapt i istiden av stein som ble ført med på undersiden av breen. Skuringsstipene viser hvilken retning isbreen hadde da de ble avsatt. Det forekommer at et sted kan ha skuringsstriper av ulik alder og med ulik retning fordi isbebegelsene skiftet retning mot slutten av istiden.
external image sogn_stopp2_diabas_skuringsstriper4.jpg