solsprenging.pngSolsprengning foregår når bakketemperaturen svinger fra 40–50 varmegrader til kuldegrader på et døgn. Dette fører til at mineralkornene i bergarten først utvider seg, så trekker seg sammen, og dette gjør at de ytterste lagene på bergarten langsomt sprekker.