Spylerenner blir skapt ved at vann renner på overflaten av en isbre. Fordi overflaten har minusgrader, klarer ikke elven å trenge ned i breen, og vil gå ut mot fjellsidene fordi breoverflaten er konkav. Der graver elven seg inn i fjellsiden mellom isbreen og fjellet.
Man kan se på spylerenner og si noe om hvor høyt isen sto på sitt høyeste. Det er vanlig å finne spylerenner i lag under hverandre i fjellsiden, etter en nedsmelting av en kald isbre. Disse er vanskelig å datere absolutt eller relativt, men forteller om hvilket nivå breen var på de gangene høyden til breens overflate sto stille.
external image spylerenner_web.jpg