Recent Changes

Thursday, March 13

 1. page Vær edited Vær er de forskjellige fenomenene som foregår i jordas atmosfære. Dette kan være fenomener som vind…
  Vær er de forskjellige fenomenene som foregår i jordas atmosfære. Dette kan være fenomener som vind, variasjoner i temperatur og trykk, skydekke og fuktighet. Dersom man går inn på yr.no eller storm.no får man et veldig godt bilde på hva vær er.
  {vær.png}
  (view changes)
  9:06 am
 2. file vær.png uploaded
  9:05 am
 3. page home edited ... Oda Marie Rosell Fjord, delta, elvevifte, meander(sving) 28.11 28.11. 2013 Knut Skrindo …
  ...
  Oda Marie Rosell
  Fjord, delta, elvevifte, meander(sving)
  28.1128.11. 2013
  Knut Skrindo
  Solsprenging, frostsprenging, massebevegelse, kvartær
  (view changes)
  8:56 am
 4. page Klima edited Klima er et steds gjennomsnittsvær. Dette er som oftest brukt over en 30 års periode. De som vil …
  Klima er et steds gjennomsnittsvær. Dette er som oftest brukt over en 30 års periode.
  De som vil vite mer kan gå inn på wikipedia eller noe. Det står faktisk hva det heter på gresk til og med.
  (view changes)
  8:41 am

Tuesday, March 11

 1. page home edited ... Juniormagasinet - et samarbeid mellom norsk og geografi Elevene i 1STD har skrevet nyhetsarti…
  ...
  Juniormagasinet - et samarbeid mellom norsk og geografi
  Elevene i 1STD har skrevet nyhetsartikler om vær og klima for det fiktive Juniormagasinet. Magasinets målgruppe er nysgjerrige barn og unge mellom 9 og 15 år, elevenes oppgave var å forklare ulike vær- og klimafenomen på en best mulig måte ...
  Les mer Juniormagasinet her!
  Prøve kap 4 og 6 -> torsdag 6. mars
  Prøva for kapittel 4 (vær og klima) og 6 (ressurser og næringsliv i Norge) er utarbeidet fra deres egne oppgaver i temaene. Det blir en to-timersprøve med flervalgsoppgaver og åpne spørsmål.
  (view changes)
  3:25 pm

Friday, February 21

 1. page Juniormagasinet 2014 edited ... Hva er egentlig denne corioliseffekten som de voksne alltid snakker om? Har den noen påvirknin…
  ...
  Hva er egentlig denne corioliseffekten som de voksne alltid snakker om? Har den noen påvirkning på været, eller bløffer bare lærerne på skolen?
  Finn ut mer om Corioliseffekten du også.
  Er det virkelig Thor med hammeren?
  Hvordan blir det lyn og torden? Er det virkelig Thor med hammeren som står bak, eller er det en mer naturlig forklaring?
  Les mer her...

  (view changes)
  6:01 am

Thursday, February 20

 1. page home edited ... Elevene i 1STD har skrevet nyhetsartikler om vær og klima for det fiktive Juniormagasinet. Mag…
  ...
  Elevene i 1STD har skrevet nyhetsartikler om vær og klima for det fiktive Juniormagasinet. Magasinets målgruppe er nysgjerrige barn og unge mellom 9 og 15 år, elevenes oppgave var å forklare ulike vær- og klimafenomen på en best mulig måte ...
  Les mer Juniormagasinet her!
  Gruppearbeid om ressurserPrøve kap 4 og næringsliv
  I ukene frem til vinterferien skal elevene samarbeide om å løse ulike oppgaver knyttet til ressurser
  6 -> torsdag 6. mars
  Prøva for kapittel 4 (vær
  og næringsliv både nasjonaltklima) og lokalt.
  Den enkelte gruppe deles opp etter bostedskommune
  6 (ressurser og tildelesnæringsliv i Norge) er utarbeidet fra deres egne oppgaver i temaene. Det blir en to-timersprøve med flervalgsoppgaver og egen prosjektmappe på denne wikispacesiden. Trykk på knappen for prosjektåpne spørsmål.
  Oppgavene blir hentet fra spørsmålene
  i menyen, velg din kommune.disse dokumentene:
  Kapittel 4 -> Vær og klima (hentes fra deres fagartikler i Juniormagasinet)
  Kapittel 6 -< Ressurser og næringsliv i Norge (hentes fra gruppearbeidet)
  Bruk god tid og jobb deg gjennom oppgavene. Samarbeid gjerne med noen klassekamerater, slik at dere kan diskutere dere frem til riktige svar.

  Geografilekser kapittel 4
  Legg inn løsning eller ordforklaringene ved siden av navnet ditt. Bruk bilder, film osv - men husk å ta en titt på bruksanvisningen slik at du gjør det på riktig måte ...
  (view changes)
  2:28 pm
 2. page Oppgaver kap 6 edited Her kommer Oppgavene på denne siden er hentet fra gruppeoppgavene om ressurser og næringsliv, sva…
  Her kommerOppgavene på denne siden er hentet fra gruppeoppgavene om ressurser og næringsliv, svarene er å finne i de ulike prosjektmappene (du må være innlogga for å kunne lese artiklene).
  Dette er i all hovedsak elevenes egne
  oppgaver (noen få er modifisert litt, og noen er lagt til). Det er et utvalg av disse oppgavene som blir brukt på prøva fra kapkapittel 6.
  Vannkraft og industri (svar finner du her)
  Nevn noen fordeler og ulemper med vannkraft.
  Hva har en globalisert verdensøkonomi å si for industrien i Norge?
  Hvor mange prosent av Norges elektrisitetsproduksjon kommer fra vannkraft?
  ca 97-99%
  ca 88-90%
  ca 75-78%
  Hva er en hjørnesteinsbedrift?
  En bedrift som produserer hjørnestein
  En enkelt bedrift som dominerer næringslivet i et lokalsamfunn
  En bedrift som er plassert i et hjørne
  Hva er forskjellen på ressursbasert- og ikke-ressursbaserte industrier?
  Hva mener vi med et ensidig industristed?
  Hvordan påvirka vannkraftutbyggingen utviklingen av norske industrisamfunnet?
  Fisk og fiskerinæringen (svar finner du her)
  Hvordan ble fisket drevetfør i tiden?
  Hvordan ser framtiden ut for fiskeindustrien i Norge?
  Hvilke tre fylker står for størst omsetning av fisk?
  Nordland, Troms og Finmark
  Buskerud, Vestfold og Telemark
  Nord-Trøndelag, Troms og Nordland
  Hvilke tre fiskeslag er viktigest for norsk fiskeindustri?
  Laks (oppdrett)
  Sild
  Torsk
  Hai
  Gjedde
  Torsk
  Sei
  Hyse
  Olje og gass+ tjenesteytende næringer (svar på oppgavene finner du her)
  Hva mener vi med tjenesteytende næringer?
  Hvilke av disse næringene er tjenesteytende?
  Politi
  Fisker
  Frisør
  Butikkmedarbeider
  Fabrikkmedarbeider
  Slakter
  Hva er forskjellen på offentlig og privat tjenesteyting?
  Offentlig er for bedrifter og privat benyttes av privatpersoner.
  Offentlig går fortere konkurs enn private.
  Offentlig er eid av staten, mens private er eid av privatpersoner.
  Hvordan blir olje laget?
  Rester av døde dyr og planter blir utsatt for enormt trykk.
  Leire og sand blir utsatt for enormt trykk.
  Det finnes i jordas indre.
  Det blir ikke laget, det har alltid vært der.
  Du blander smør, vann og edikk.
  Hvor mye olje er det igjen i sjøen utenfor Norge?
  Nesten ingen ting
  Det er tomt
  Litt over halvparten
  Det blir aldri tomt
  Det er det ingen som vet
  Beskriv endringene i sysselsettingen i de tjenesteytende næringer de siste femti år og forklar hvilken virkning dette har hatt på bosetningsmønsteret i Norge?
  Jord og jordbruk (svar på oppgavene finner du her)
  Hva er en primærnæring?
  Hva er forskjellen på gult og grønt jordbruk?
  Hvorfor er det så vanskelig å drive jordbruk i Norge?
  Fordi det er så varmt her at alle plantene bare dør.
  Fordi det er kaldt klima i tillegg til mye bratte fjell.
  Fordi jordsmonnet er uegnet til å dyrke i.
  Hvor mye av dagens jordareal er dyrket opp?
  Halvparten
  Alt sammen
  ca 80%
  Hvor finner vi de beste jordbruksområdene i Norge? Hvorfor er akkurat disse områdene best?
  Hvordan har norsk jordbruk utviklet seg siden 1950?
  Hva er hovedlinjene i norsk jordbrukspolitikk?
  Skog og skogbruk (svar på oppgavene finner du her)
  Norge har et landareal på 324 millioner dekar (1 dekar = 1 mål = 1000m2), hvor mye av dette er skog?
  134 millioner dekar
  234 millioner dekar
  154 millioner dekar
  Norge har et landareal på 324 millioner dekar (1 dekar = 1 mål = 1000m2), hvor mye av dette er produktiv skog?
  83 millioner dekar
  60 millioner dekar
  92 millioner dekar
  Hva betyr produktiv skog?
  Forklar kort hvordan skogen som ressurs har utviklet seg gjennom de siste 500 år.
  Hvor mye av Norge er dekket av skog?
  Hvorfor varierer avvirkningen av skog mye fra år til år?
  Energi -> generelt om energi (svarene finner du her)
  Hvor mye og hvilken skog finner vi Norge i dag? Hvordan har hogsten utviklet seg?
  Hva er en ressurs?
  Hvilken ressurs utgjør mest av det samlede energiforbruket vårt? Fortell kort om den.
  Hvor viktig er fiskerinæringen i Norge?
  Hvorfor ble vannkraft kalt "det hvite kullet"?
  Solenergi er grunnlaget for alt liv på jorda, hvordan tar menneskene opp denne energien?
  Hvor mye utgjør vindkraft av energiproduksjonen i Norge?
  Generelle spørsmål fra kapittel 6
  Hva er en lagerressurs og hva skiller dem fra fornybare ressurser?
  Beskriv kort de tre ulike næringsgrenene (primær-, sekundær, og tertiærnæringene). Gi eksempler.
  Hva betyr det at ressurser er fornybare, betinget fornybare og ikke fornybare. Gi eksempler.

  (view changes)
  2:22 pm
 3. page Juniormagasinet 2014 edited ... Les denne artikkelen og finn ut av mysteriet du også. Hva er egentlig drivhuseffekten? ... …
  ...
  Les denne artikkelen og finn ut av mysteriet du også.
  Hva er egentlig drivhuseffekten?
  ...
  et drivhus?
  Finn ut hva drivhuseffekten er du også ...
  Corioliseffekten - hvordan påvirker den været?
  Hva er egentlig denne corioliseffekten som de voksne alltid snakker om? Har den noen påvirkning på været, eller bløffer bare lærerne på skolen?
  Finn ut mer om Corioliseffekten du også.

  (view changes)
  1:18 pm

More